• Abacom Kft.

Partner intézmények számára szolgálatott adatok, grafikonok

Partnereink által szolgáltatott adatok alapján elemzéseket készítünk a bevételtermelő képességének és a kapacitások kihasználásának hatékonyságáról. Az elemzés érdekében az alapadatokat és mutatókat idősorba rendezzük, így jól látható az értékek növekedésének, vagy csökkenésének tendenciája, illetve a szezonális hatás.