• Abacom Kft.

WinVezinfo - fekvőbeteg teljesítmény tervezés
 
Augusztus 28, 2011
 
A WinVezinfo-rendszer alapja az az országos adatbázis, amely a fekvőbeteg intézetekből jelentett, OEP-által HBCS-nként finanszírozott eseteket, súlyszámokat, ápolási napokat tartalmazza a teljesítési és finanszírozási időszakokkal együtt, így üzemgazdasági és pénzforgalmi jellegű vezetői információkat tudunk előállítani az általunk képzett viszonyítási alapokkal.
A teljesítményadatok rendszeres korrekciója, stornója, az utólagos adatjelentések gyakorlata eltorzítja a szakmai értékelés alapadatait, ezért a teljesítmények valós értékének megítéléséhez az elbocsátás hónapja szerint rendezzük a finanszírozási adatokat. A módszer egységes alkalmazásával képzett országos, szakmánkénti átlagadatok és mutatók jó viszonyítási alapot adnak a helyi teljesítmények értékeléséhez.
Az ily módon valóssá korrigált havi teljesítmény és ápolási adatok egységes prezentációja lehetővé teszi a folyamatos szakmai felügyeletet. Az országos átlagok ágyarányos értékeinek megadásával megítélhetővé tesszük a szakmai osztályok aktuális havi teljesítményének valós értékét. Jól használható az osztályonként ágyak szerint arányosított HBCS előfordulási statisztika, melynek segítségével megítélhető a case-mix index átlagtól való eltérésének HBCS háttere.
Az ápolás hatékonyságának értékeléséhez HBCS-nként és osztályonként összesen vizsgálható a teljesítmények (súlyszámok) havi alakulása, és a normatív naphoz viszonyított ápolási idő mutatója az SNH.
A bevételtermelés képességének fő mutatói, az egy napra és az egy ágyra jutó bevétel havi alakulása, a viszonyítási alap adataival együtt táblázatosan és grafikusan egyaránt vizsgálható.
A szezonális alakulást a grafikon több évre visszamenőleg demonstrálja és országos viszonyítási alaphoz hasonlítja. A táblázatok és grafikonok osztályonként és intézmény összesen készülnek naturális és forintosított bevételi adatokból, mutatókból.
Az osztálymélységű adatokat a beteg lakóhelye szerinti irányítószámokra bontva kapjuk meg, ezért módunk van a megbetegedési statisztikákat terület szerint bontva megjeleníteni – akár grafikusan is. A WinVezinfo-rendszerrel elvándorlási statisztikát is készíthetünk paraméteresen változtatható vonzáskörzetre és időtartamra, HBCS-re vagy szakprofilra bontva.
Az adatbázist és a programot CD-n küldjük minden hónapban, de a legfontosabb alapadatok és mutatók táblázatait és grafikonjait a kinyomtatott példányon kívül webes felületen is elérhetik partnereink.