• Abacom Kft.

Az ABACOM Kft. JBIR programrendszerét, úgy állította össze, hogy meglévő jelentések adatainak feldolgozásával újszerűen, látványosan és hatékonyan jelenítsen meg olyan összefüggéseket, ami a szokásos és elterjedt rendszerekből hiányzik, vagy nem eléggé irányítja rá a figyelmet a problémákra. Rendszerünk használatához nem szükséges informatikai végzettség, a szükséges ismeretek szinte mindenütt elegendőek.
A lekérdezhető adatok főbb csoportjai:
Pont, beavatkozás, eset (megjelenés) és TAJ-szám darab (havonta és naponta).
Szerződött és valós órák, valamint külön kigyűjtve azok az órák, amikor legalább 1 beteg megjelent. (Az ilyen órákat hasznosnak nevezzük.)
Pont/eset, beavatkozás/eset, pont/óra, pont/orvos, a szerződött és a hasznos órák aránya.
Órarend, vagyis a hét napjaira rendezve óránként az alapadatok és a fajlagos mutatók (pont, eset, beavatkozás, P/E, B/E).
Részletes hibalisták és hibastatisztikák rendelésenként, illetve intézmény összesen. A hibalisták és a hibastatisztikák lekérdezhetők a belső hálózatról, vagy interneten keresztül a Web-ről is.
BNO és WHO gyakorisági lista rendelésenként, valamint gyakorisági eloszlás rendelésenként a pont/eset és beavatkozás/eset mutatókra, a dokumentálási szokások ellenőrzése céljából. Gyakorisági eloszlásból jól látható, hogy milyen értékű csomagokat használnak a leggyakrabban.
Panelvizsgálat minden BNO-ra és ellátási típusra. (BNO-nként és ellátási típusonként kigyűjtjük az alkalmazott WHO-kat a kódolási gyakorlatot, de megmutatjuk azt is, hogy a más intézményekben, szakmánként használt kódok közül mit nem használtak az adott rendelésen és időszakban. Ezzel segítjük a protokoll karbantartást, illetve ellenőrizhetővé tesszük, mely rendelések és orvosok dokumentálnak rosszul.)
Beutalási statisztika beutaló kódok szerint, rendelésenként. A 9 jegyű beutaló kódok szűrhetők kijelölt minta, vagy csoportok, mint pl. háziorvosok, kórházak, más rendelések, stb. szerint. A kereszttábla jól mutatja, hogy az egyes rendeléseknek milyen külső kapcsolatai vannak? (Ha ezt az információt a rendelők rögzítik.)
Betegforgalom megoszlása irányítószámonként táblázatosan, vagy térképen.
Naponta, rendelésenként és orvosonként vizsgálható a pontok, esetek, a pont/eset, stb. alakulása, ugyanez összehasonlítható egy választott viszonyítási alap értékével vagy a tervvel is. Ugyanebben a csoportosításban vizsgálható az esetek megoszlása nemek, vagy életkorok szerint.
A szakmai szempontokat érvényesítő, minden adatra kiterjedő tervek elkészítése után a programmal lekérdezhető a havi és a napi tervteljesülés rendelésenként és intézmény összesen, ami lehetővé teszi, hogy a hónap vége előtt kiszűrhetők legyenek tervezett bevétel alakulását hátrányosan befolyásoló részlegek. Probléma esetén intézkedni lehet a terv megvalósulásának érdekében.

Az intézményi bevételt alapvetően az esetszám és a protokollokon keresztül érvényesülő fajlagos mutatók alakítják. Az esetszám alakulása vizsgálható rendelésenként, óránként, a beküldő többi rendelés, illetve a betegek lakóhelye szerint. A rendelési idő kihasználását több féle módon is lehet ellenőrizni, de az esetforgalom hiányosságainak okát is meg lehet keresni.

Az ellátási protokollok vizsgálhatók rendelésenként és orvosonként, hosszabb vagy rövidebb időszakra, de mindig rendelkezésre áll az ABACOM Kft. által karbantartott viszonyítási alap.

Az orvosok hatása a bevételre több különböző módon elemezhető, sőt összeállítható a több rendelésen is dolgozó orvosok elszámolása.

Úgy csoportosítottuk a lekérdezhető információkat, hogy a fő adatok és mutatók is ellenőrizhetők legyenek, de szükség esetén meg lehessen találni a vizsgálni kívánt jó, vagy rossz eredmények belső összefüggéseit és magyarázatát. A rendszer üzemeltetője számára biztosított, hogy szűkebb területre vonatkozó értékeléseket korábbi évekre, vagy más intézetek csoportjához viszonyítva tudjon készíteni. Rendelésenként mód van az orvosok értékelésére is, ami különösen akkor fontos, ha egy orvos több rendelőben is dolgozik.

A listák és grafikonok elhelyezhetők kívülről elérhető Web-felületen, vagy csak a belső hálózaton. Minden egyes rendelő saját direktorijába kaphatja meg az új és újabb (havonta, vagy naponta) feldolgozott adatok grafikonjait, táblázatait, így minden egyes rendelő számítógépén beállítható a csak rájuk vonatkozó adatok elérésének útvonala.

Programunk nagyon sokféle outputot tud előállítani, de meghatározható ezeknek az outputoknak a jellege, ami lehet lista, vagy excel tábla. Az excel táblák lehetővé teszik a más rendszerekhez való kapcsolódást, vagy olyan jelentések összeállítását, amihez külső adatokat kel felhasználni.

Adatforrásként elsősorban a jelentett és az OEP-től visszaküldött standard állományokat használjuk:
Az OEP számára készített jelentéseket be lehet olvasni havonta, hetente, vagy naponta (AMB, AMK és az orvosonként teljesített órák XML állománya).
Az OEP-től visszakapott hibaállomány (a REP és a tételes hibákat tartalmazó DBF).
A rendelések kódját, nevét és a heti rendelési órákat excel állományból is át tudjuk venni, de billentyűről is be lehet rögzíteni.
Az OEP visszaigazolás alapján orvosonként készítünk teljesítményigazolást, ami számlát kiállító orvosok esetén lehet a számla melléklete. Ez a lista naplósorszámonként adja meg az OEP által nem kifizetett tételeket.

A bevételtermelés adatainak nagy részét nem kell fáradtságos munkával ebből a célból előállítani, hanem ami már más célból elkészült azt átvesszük. (Ezzel megakadályozzuk, hogy az adatrögzítéskor történjen elírás, vagy kimaradjanak adatok.)

A szakmai teljesítményeken kívül feldolgozzuk a főkönyvi könyvelés havi zárási adatait is. A bevételeken kívül komplex módon a költségek elemzésével is foglalkozunk!