• Abacom Kft.

Üzemgazdasági kontrolling rendszer
 
 
A TBIZ-rendszer gazdasági tervező-elemző, vezetői információs rendszer és döntés-előkészítő eszköz az intézményben működő folyamatok áttekintésére, felügyeletére. Feladata a rosszirányú szakmai és gazdasági fejlemények, a szűk keresztmetszet, a környezet megváltozásának időben történő felfedése, a vezetés gyors és hatékony alkalmazkodásának elősegítése.
 
A gazdálkodás szakmai követelményeinek maximálisan eleget tevő rendszerről van szó, munkahely-szintű eredményszámítás lehetőségével és a költségek minden igényt kielégítő elemzésére alkalmas fajlagos és indokoltköltség-számítással, modellezési lehetőséggel.
 
A kontrolling szoftver alapvető célja, hogy a pénzügyi adatokat és a naturális, pl. finanszírozási adatokat egy rendszeren belül kezelje, ennek eredményeképpen a tényleges teljesítmények tükrében pontosabb, egyben átfogóbb képet lehessen kapni az intézmény költségeinek és bevételeinek alakulásáról, gazdálkodásának eredményességéről.
 
A rendszer sarkalatos pontja a naturáliákat és pénzügyi adatokat tartalmazó közös adatbázis modellezésre, tervezésre való használata. A törvényi előírások miatt igen szigorú szabályokkal védett pénzügyi adatok helyett egy másodlagos adatbázis felhasználásával van mód vezetői döntés-előkészítő információkat készíteni az eredeti adatok átírásának veszélye nélkül. Így lényeges változásokat tartalmazó terveket, modellszámításokat lehet az éles adatok átirásának veszélye nélkül kipróbálni. A terveket el lehet menteni és nem csak a kiválasztott tervtől való tényadat-eltérést, hanem a tervek egymástól való eltérését is vizsgálni lehet. A tervek utólagos módosításával az évközi szabályzó-változások hatása is figyelembe vehető, ami a jelenlegi jogalkotási viszonyok mellett különösen értékes funkció.
 
A rendszer eredménytáblái előállíthatók nyomtatott dokumentumként, Web-es megjelenítésként és Excel formátumban egyaránt, ami lehetővé teszi a rendszert használók számára az adatok összefésülését más adatokkal. Az Excel grafikonvarázslója mellett a program rendelkezik saját paraméteres mutatókészítési opcióval, aminek eredménye a listákba beépíthető és grafikusan is megjeleníthető. A pénzügyi elemző táblák olyan munkamódszert támogatnak, ami igazodik a vezetői információ-igényhez.
 
A képernyőre vitt tömör, aggregált adatokat tartalmazó listák áttekintésekor a problémásnak tűnő sorra kattintva azonnal megjelenik annak részletezett beltartalma. A legalacsonyabb szintű értékek listájából néhány kattintással vissza lehet kerülni az eredeti főösszegeket tartalmazó listára.
 
A rendszer képes a főkönyvi rendszerből nyert bevételi- és költségadatok fogadására, valamint a finanszírozási visszaigazolások beemelésére, ami magában foglalja a járó és fekvő ellátás jelentett/ visszaigazolt teljesítményeit.
 
A rendszer rugalmassága nemcsak tetszőleges költség- és bevételstruktúra kialakítását teszi lehetővé, hanem ezeken keresztül különböző bevétel- és költségcsoportok, költséghelyi és költségviselői csoportok (osztályok), szakmacsoportok, kasszák képzését is. A többféle csoportosítás révén különböző aspektusokból tudjuk vizsgálni az intézmény, ezen belül egy-egy részegység, illetve egy-egy osztály gazdálkodásának eredményességét. A rugalmasságot jól jellemzi, hogy lehetőség van az egyes bevétel- és költségadatok tetszőleges átcsoportosítására, valamint szabadon választott felosztási kulcsok segítségével közvetett költségek képzésére is.
 
Az Üzemgazdasági Kontrolling rendszer felépítéséről:
 
A kontrolling rendszer 12 hónap adatait képes egy kiválasztott évre vonatkozóan kezelni, az adatok feldolgozása jellemzően havonta történik. Az egészségügy csúsztatott finanszírozását kezelve, a tárgyhónap bevételeit a tárgyhónap teljesítményein keresztül vizsgálhatjuk, vagyis a tárgyhavi tényleges bevételeket állítjuk szembe az érintett tárgyhónap kiadásaival.
 
Az adatok (pl.: közvetlen költség, bevételi adatok; visszaigazolt fekvő, járó teljesítmények) beemelés útján kerülnek a kontrolling rendszerbe.
A közvetlen költségek beemelésén túl lehetőség van szabadon választott felosztási arányszámok alapján közvetett költségek számítására, ezáltal pontosabb és részletesebb képet kaphatunk az intézeten belül működő egységek tényleges működési költségeiről.
 
A tény üzemgazdasági év feldolgozása mellett tervezhetünk és különböző variánsokat készíthetünk egy gazdálkodási időszakra.
 
A feldolgozott adatokat szabadon listázhatjuk, összehasonlíthatjuk, és az eltéréseket elemezhetjük akár alulról összesített intézményi, akár osztályos szinten.
 
Összességében a kontrolling rendszer egy gazdálkodó egység (kórház, intézet, munkahely) teljes üzemgazdasági adatait képes több év dimenziójában kezelni és szemléltetni.